onsdag 6 november 2019

Till filmen om Flodkulturer

Skriv förklaringar på begreppen

  • Bofast 
  • Kultur 
  • Stadsstat 
  • Hieroglyfer 
  • Flodkultur 
  • Farao 
  • Civilisation 
  • Samhällsklasser 
  • Kalendersystem
Besvara frågorna tillsammans i basgruppen. 

1. Hur uppstod en flodkultur?
2. Vad kännetecknar en högkultur? 
3. Varför var tillgången till vatten så viktig i de tidiga högkulturerna? 
4. Beskriv några förändringar som överskottet av mat ledde till. 
5. Vilka nya yrken uppstod under högkulturerna? 
6. Beskriv några skillnader mellan hur män och kvinnor hade det under de tidiga högkulturerna. 
7. Vilka är de fyra flodkulturerna som nämns i filmen och vad har de gemensamt? 
8. Var låg Tvåflodslandet? Peka ut på dagens karta. 
9. Beskriv Sumerernas flodkultur. 
10. Vad var kilskrift?  
11. Vilka stora byggnadsverk låg egyptierna bakom? 
12. Var uppstod Induskulturen? 
13. Varför vet vi så lite om Induskulturen, jämfört med t.ex. det gamla Egypten? 
14. Vid vilken stor kinesisk flod uppstod flodkulturen i Kina?  
15. Hur såg samhällsklasserna ut i det tidiga Kina? 
16. Vilka var de fyra stora flodkulturerna?

Dela basgruppen i två och besvara följande fråga

Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan de flodkulturer som filmen tar upp? Uppgiften blir att varje grupp skriver två listor: likheter och skillnader mellan flodkulturerna