onsdag 6 november 2019

Till filmen om Flodkulturer

Skriv förklaringar på begreppen

  • Bofast 
  • Kultur 
  • Stadsstat 
  • Hieroglyfer 
  • Flodkultur 
  • Farao 
  • Civilisation 
  • Samhällsklasser 
  • Kalendersystem
Besvara frågorna tillsammans i basgruppen. 

1. Hur uppstod en flodkultur?
2. Vad kännetecknar en högkultur? 
3. Varför var tillgången till vatten så viktig i de tidiga högkulturerna? 
4. Beskriv några förändringar som överskottet av mat ledde till. 
5. Vilka nya yrken uppstod under högkulturerna? 
6. Beskriv några skillnader mellan hur män och kvinnor hade det under de tidiga högkulturerna. 
7. Vilka är de fyra flodkulturerna som nämns i filmen och vad har de gemensamt? 
8. Var låg Tvåflodslandet? Peka ut på dagens karta. 
9. Beskriv Sumerernas flodkultur. 
10. Vad var kilskrift?  
11. Vilka stora byggnadsverk låg egyptierna bakom? 
12. Var uppstod Induskulturen? 
13. Varför vet vi så lite om Induskulturen, jämfört med t.ex. det gamla Egypten? 
14. Vid vilken stor kinesisk flod uppstod flodkulturen i Kina?  
15. Hur såg samhällsklasserna ut i det tidiga Kina? 
16. Vilka var de fyra stora flodkulturerna?

Dela basgruppen i två och besvara följande fråga

Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan de flodkulturer som filmen tar upp? Uppgiften blir att varje grupp skriver två listor: likheter och skillnader mellan flodkulturerna 

torsdag 11 augusti 2016

Välkomna 7a!

Hej på er och välkomna till min SO-blogg.

Jag kommer att undervisa er i samtliga SO-ämnen, två per termin. Det är här ni kommer att hitta allt ni behöver för att kunna delta i min undervisning. På bloggen lägger jag upp planeringar, uppgifter, tips och annat som ni kan komma att behöva i er jakt på ny kunskap. 

Om du är sjuk, bortrest eller av annan anledning missat en lektion så kan du gå in här och titta för att få senaste informationen. 

Jag hoppas att vi tillsammans ska få ett lärorikt och intressant läsår, våga fråga, va nyfiken och du glöm inte "Kunskap är coolt"!


Vi ses i C203

// Sofia