tisdag 4 maj 2021

Från brott till straff
I skolan
Skriv förklaringar på följande begrepp
 • Upprättelse
 • Åklagare
 • Förundersökning
 • Vittne
 • Misstänkt
 • Socialtjänst
 • Åtalsunderlåtelse
 • Väcka åtal
 • Bevis
2) Förklara vad följande påföljder innebär
 • Böter
 • Skyddstillsyn
 • Samhällstjänst
 • Övervakning
 • Fängelse
 • Villkorlig dom
 • Vård
 • Ungdomsfängelse