söndag 7 februari 2021

Kristendomens splittringBegrepp

Missionär

Frälsning

Kejsare Konstantin

Treeenighet

Ortodox

Katolsk

ProtestantiskUppgift:

1) I basgruppen ska ni nu hjälpas åt att beskriva varför kristendomen splittrades i tre delar.
2) Beskriv de olika inriktingarna. Vad är speciellt med inriktiningen, hur ser de på kvinnliga präster, abort, preventivmedel, annat som kännetecknar inriktningen.
3) Förklara vilka skillnader ni ser mellan katoliker, protestanter och ortodoxa.  .