tisdag 4 maj 2021

Från brott till straff
I skolan
Skriv förklaringar på följande begrepp
 • Upprättelse
 • Åklagare
 • Förundersökning
 • Vittne
 • Misstänkt
 • Socialtjänst
 • Åtalsunderlåtelse
 • Väcka åtal
 • Bevis
2) Förklara vad följande påföljder innebär
 • Böter
 • Skyddstillsyn
 • Samhällstjänst
 • Övervakning
 • Fängelse
 • Villkorlig dom
 • Vård
 • Ungdomsfängelse

torsdag 29 april 2021

Lag och rätt del 1
Hemma
Se flippen
Skriv en fråga antingen som du vill fråga kompisarna om eller som du själv vill veta

Begrepp

 • Grundlag
 • Regel
 • Lag
 • Stifta
 • Norm
 • Rättssamhälle
Skolan

1) Titta gemensamt igenom begreppen och skriv förklaringar. Se till att alla i basgruppen har en förklaring på alla begreppen innan ni går vidare.
2) Skriv ner era frågor och besvara dem
3) Vad innebär orden "ingen är skyldig förrän hon/han är dömd i domstol". ? Motivera och utveckla ert svar. 

I denna uppgiften tränar ni på begreppsförmågan och analysförmågan.

Tillsammans redogör ni för vad gruppen kommit fram till inför resten av klassen. 

Lycka till!
söndag 7 februari 2021

Kristendomens splittringBegrepp

Missionär

Frälsning

Kejsare Konstantin

Treeenighet

Ortodox

Katolsk

ProtestantiskUppgift:

1) I basgruppen ska ni nu hjälpas åt att beskriva varför kristendomen splittrades i tre delar.
2) Beskriv de olika inriktingarna. Vad är speciellt med inriktiningen, hur ser de på kvinnliga präster, abort, preventivmedel, annat som kännetecknar inriktningen.
3) Förklara vilka skillnader ni ser mellan katoliker, protestanter och ortodoxa.  .