Planering

Vecka
Tisdag (halvklass)
Onsdag
Torsdag
Fredag
45
Vad är historia?
1.Minns du en historisk händelse?
2. Vi läser s. 7 i boken-begrepp
3. Podd
4. Diskussion EPA- Varför ska vi läsa historia?
Jordbruksrevolutionen
Vad var det?
1.Genomgång
2.Film
3. Uppgifter till filmen


Jordbruksrevolutionen
Fortsätta med uppgiften till filmen
1. Vad minns vi?
2.Film Mesopotamien
46
Mesopotamien
1.Vi läser högt och sammanfattar
s 21-23
2. Fortsätt med påbörjade uppgifter
3. studi.se
Flodkulturer
1.Sammanfatta flodkulturer
2. Kahoot
1. Läxförhör Flodkulturer
2.Grekerna-genomgång
3. studi.se- om stadsstater
Grekerna
1. Film
2. Quizlet
47
Grekerna
2. Vi jobbar med begrepp och uppgifter till flippen
Grekerna
1. Textförståelse s.36-37
2.Uppg s 38
(par)
Grekerna
1. Genomgång-det sista på grekerna
2. Uppg. s 38
(par)
3. Gör klart uppg.
Grekerna
1.Film
2. Uppgift i grupp och enskilt till filmen
48
Grekerna 1.Textförståelse
s.39-41
2. Uppg. s 43: 3-5
3.Begreppsträning
Grekerna
1.Vi jobbar klart med alla uppgifter vi påbörjat denna och förra veckan.
Grekerna
Läxa-begrepp
1.Repetition grekerna
2. Gör klart alla uppgifter
3. Kahoot-test
Romarriket
1. Läxa och läxkoll
2.Genomgång
3. Uppgift s 61:1
49
Romarriket
Romarriket
2.Uppgifter till filmen
Romarriket
1.Textförståelse
s.46-48
2.Uppg. s 51
Romarriket
1. Genomgång
2. Film
50
Gemensam repetition
Egen repetition
Prov
Flipp och uppgifter
På min hemsida

51

Temadag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar