måndag 13 januari 2020

Massmedia-flippuppgiftStudi-film

1. Skriv förklaring på begreppen
 • Journalist
 • Media
 • Demokrati
 • Diktatur
 • Censur
 • Opartisk
 • Offentlig
2. Besvara frågorna
 • Massmedia beskrivs ibland som den tredje statsmakten, vad innebär det?
 • Media ska rapportera om bl.a. politiker och vad som händer i världen, då är det viktigt att de är, ja vadå?
 • Vad skulle hända om våra politiker fick censurera det som skrivs i tidningar eller sägs i radio och TV?
 • Förklara följande begrepp:

       a) informationssamhälle
       b) envägskommunikation
       c) tvåvägskommunikation
 • Har medierna fått för stort inflytande på våra liv? Motivera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar